Wettelijk

CONFORM WETTELIJKE BEPALINGEN
Onze Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders houden zich aan de wettelijke bepalingen die zijn gesteld aan taxatierapporten en aan het veilen van roerende zaken.

Als een taxatierapport voor de verzekering wordt opgesteld, zal een gecertificeerde Taxateur het wetsartikel 7:960 BW – voorheen artikel 275 WvK – er uitdrukkelijk in vermelden. Met deze ‘vaste voortaxatie door deskundigen’ kunt u voorkomen dat in geval van schade de omvang van de schadevergoeding achteraf wordt vastgesteld door een expert van de verzekeringsmaatschappij.

En bij de gecertificeerde Veilinghouder bent u er niet alleen zeker van dat de goederen in vakkundige handen zijn, ook de eventuele teruggave of terugname is goed geregeld.