Helder

DUIDELIJKE KLEINE LETTERTJES
In Algemene Voorwaarden is alles geregeld wat van belang is in de relatie tussen de klant en de Makelaar, de Taxateur of de Veilinghouder.

De Federatie heeft Algemene Adviesvoorwaarden opgesteld voor Taxateurs en Makelaars, én voor inbreng en verkoop bij Veilinghouders. De leden mogen natuurlijk ook eigen voorwaarden opstellen. Als de leden eigen voorwaarden hanteren, zijn deze wel door de Federatie getoetst aan een aantal eisen die op het belang van de klant zijn gericht.

Mochten er onverhoopt toch meningsverschillen bestaan tussen u en een van onze leden, dan kunt u een beroep doen op de geschillencommissie.

De Algemene Voorwaarden kunt u opvragen bij een van de secretariaten. Ook kunt u ze nalezen in het Jaarboek of op onze website.