Duidelijk

HELDERE DEFINITIES
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de vaktermen uit onze branche, al is het maar voor een inboedelverzekering of bij de verdeling van een erfenis.

Een lid van de Federatie gebruikt nooit termen als marktwaarde of verkoopwaarde, maar heeft het over vervangingswaarde of waarde in het economisch verkeer. De waarde definities die hij of zij hanteert hangen af van het doel van de waardebepaling.  Vandaar dat een taxateur of makelaar altijd eerst zal vragen waarvoor u een voorwerp, inboedel of verzameling laat taxeren. De vervangingswaarde voor de verzekering kan bijvoorbeeld een veelvoud zijn van de veilingwaarde.

Op de website van de Federatie en in het Jaarboek kunt u nalezen welke waarde-definities onze leden hanteren.