Federatie TMV

De federatie is een organisatie van uitsluitend gecertificeerde Taxateurs,
Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken. Dankzij deze certificering op internationaal niveau, zijn de leden van de Federatie herkenbaar gerechtigd -ook buiten Nederland- volgens de professionele standaard hun werk uit te oefenen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de federatie TMV